tapacirani Ugostiteljski namještaj

POLIURETAN

\

Poliuretan je otporan na vatru i 100% je nemoguće ga deformisati.

\

Elastične trake za webbing.

\

Drvene trake za pričvršćivanje materijala heftaricom.

tapacirani Ugostiteljski namještaj

SPUŽVA

\

Drvene trake za pričvršćivanje tkanine spajalicama.

\

Unutrašnji drveni okvir.