ARIEL

ARIEL/P15

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja: W. 60 – H. 84 – D. 60 – Seat H. 47 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE P15

Metalno postolje od poliranog hroma ili obojeno u RAL 9005 mat crnu.

Težina: 4 kg
Volumen:0,04 m3

ARIEL/R16

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja: W. 60 – H. 84 – D. 60 – Seat H. 47 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE R16

Rotirajuća baza od poliranog aluminijuma ili obojena u RAL 9005 mat crnu.

Postolje u ponudi u rastavljenoj formi; minimalna narudžba su 3 komada.

Težina: 3,5 kg
Volumen: 0,1 m3

ARIEL/L26

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja: W. 60 – H. 84 – D. 60 – Seat H. 47 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE L26

Sastavljeno postolje od sirovog ili ofarbanog drveta jasena.

Težina: 2,8 kg
Volumen: 0,04 m3

ARIEL/L7

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja: W. 60 – H. 84 – D. 60 – Seat H. 47 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE L7

Sastavljeno postolje od sirovog ili obojenog drveta bukve.

Težina: 2,3 kg
Volumen: 0,04 m3

ARIEL/L17

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja: W. 60 – H. 84 – D. 60 – Seat H. 47 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE L17

Rotirajuća baza od sirovog ili obojenog jasena (uključena i metalna ploča).

Težina: 4 kg
Volumen: 0,04 m3

ARIEL/L28

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja: W. 60 – H. 84 – D. 60 – Seat H. 47 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE L28

Rastavljeno postolje koje se sastoji od crne metalne ploče i 4 noge od sirovog ili ofarbanog drveta bukve.

Težina: 4,2 kg
Volumen: rastavljeno, 0,04 m3

ARIEL/L23

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja: W. 60 – H. 84 – D. 60 – Seat H. 47 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE L23

Prefarbano postolje od drveta bukve, sastavljeno. Ukoliko su potrebne noge od sirovog (neobojenog) drveta, noge će biti odvojene od metalne ploče; koristiti univerzalno ljepilo ili ljepilo za metal kako bi se spojili dijelove nakon što se noge prefarbaju.

Težina: 4,2 kg
Volumen: 0,04 m3.

ARIEL/R1

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja: W. 60 – H. 84 – D. 60 – Seat H. 47 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE R1

Rotirajuće metalno postolje od poliranog hroma ili  u RAL 9005 mat crnoj boji.

Težina: 7 kg
Volumen: 0,10 m3

ARIEL/L13

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja: W. 60 – H. 84 – D. 60 – Seat H. 47 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE L13

Prefarbano postolje od drveta jasena, sastavljeno. Ukoliko su potrebne noge od sirovog (neobojenog) drveta, noge će biti odvojene od metalne ploče; koristiti univerzalno ljepilo ili ljepilo za metal kako bi se spojili dijelove nakon što se noge prefarbaju.

Težina: 4,2 kg
Volumen: 0,04 m3.

ARIEL/L3

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja: W. 60 – H. 84 – D. 60 – Seat H. 47 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE L3

Sastavljeno drveno postolje od obojenog ili sirovog jasena.

Težina: 3 kg
Volumen: 0,06 m3

ARIEL/R6

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja: W. 60 – H. 86 – D. 60 – Seat H. 49 – Arm H. 66 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE R6

Rotirajuće metalno postolje od poliranog hroma ili u RAL 9005 mat crnoj boji.

Težina: 5 kg
Volumen: 0,06 m3

ARIEL/R3

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja: W. 60 – H. 86 – D. 60 – Seat H. 49 – Arm H. 66 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE R3

Fiksirano metalno postolje od poliranog hroma ili u RAL 9005 mat crnoj boji.

Težina: 4,9 kg
Volumen: 0,06 m3

ARIEL/D1

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja: W. 60 – H. 84 – D. 60 – Seat H. 47 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE D1

Rotirajuće postolje od poliranog čelika.

Težina: 13,5 kg
Volumen: 0,10 m3

ARIEL/R10

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja: W. 60 – H. 84/92 – D. 60 – Seat H. 47/55 – Arm H. 64/72 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE R10

Aluminijumski element zvijezde (poliran ili obojen); stubac: hromirani metal, polirani; točkovi: premaz hroma. Rotirajuće sa gasnim lift-mehanizmom.

Težina: 3,50 kg
Volumen: 0,06 m3.

ARIEL/S5

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 60 – H. 86 – D. 60 – Seat H. 49 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE S5

Metalno postolje od poliranog hroma ili  obojeno u RAL 9005 mat crnu.

Težina: 3,2 kg
Volumen: 0,04 m3

ARIEL/D2

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 60 – H. 84 – D. 60 – Seat H. 47 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE D2

Rotirajuće metalno postolje od poliranog hroma.

Težina: 5,6 kg
Volumen: 0,01 m3

ARIEL/P13

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 60 – H. 84 – D. 60 – Seat H. 47 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE P13

Metalno postolje od poliranog hroma ili obojeno u RAL 9005 mat crnu.

Težina: 5 kg
Volumen: 0,01 m3

ARIEL/P10

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 60 – H. 84 – D. 60 – Seat H. 47 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE P10

Rotirajuća metalna baza od poliranog kroma ili obojena u RAL 9005 mat crnu.

Težina: 5,6 kg
Volumen: 0,06 m3

ARIEL/R15

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 60 – H. 84 – D. 60 – Seat H. 47 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE R15

Rotirajuće metalno postolje od poliranog hroma ili obojena u RAL 9005 mat crnu.

Težina: 6,5 kg
Volumen: 0,10  m3

ARIEL/P4

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 60 – H. 84 – D. 60 – Seat H. 47 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE P4

Metalno postolje od poliranog hroma ili obojeno u RAL 9005 mat crnu.

Težina: 2,8 kg
Volumen: 0,03 m3

ARIEL/P2

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 60 – H. 84 – D. 60 – Seat H. 47 – Arm H. 64 cm

Težina: 6 kg
Volumen: rastavljena, 0,18 m3

TIJELO FOTELJE

Metalni okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom. Rupičasti detalji se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140×140 mm. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu se nalaze na donjoj strani ispod sjedišta. 

POSTOLJE P2

Fiksirano metalno postolje od poliranog hroma ili obojeno u RAL 9005 mat crnu.

Težina: 5,6 kg
Volumen: 0,06 m3