FAY

FAY/S7

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 82 – H. 120 – D. 76 – Seat H. 43 – Arm H. 58 cm

Težina poliuretana i okvira: 20 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,50 m3

TIJELO FOTELJE

Tijelo fotelje i sjedište imaju čelični okvir, obložen hladno lijevanim poliuretanom. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu nalaze se sa donje strane tijela i sjedišta. Rupičasti otvori se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140 x 140 mm. 

POSTOLJE s7

Metalno postolje od poliranog hroma ili RAL 9005 obojeno u mat crnu.

Težina: 5 kg
Volumen: 0,06 m3

FAY/R13

FOTELJA

PRESTIGE/R14

TABURE

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 82 – H. 120 – D. 76 – Seat H. 43 – Arm H. 58 cm
Tabure: W. 56 – H. 43 – D. 46 cm

Težina poliuretana i okvira: 20 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,50 m3

Težina tijela taburea: 3,5 kg
Volumen: 0,02 m3

TIJELO FOTELJE | TIJELO TABUREA

TIJELO FOTELJE

Tijelo fotelje i sjedište imaju čelični okvir, obložen hladno lijevanim poliuretanom. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu nalaze se sa donje strane tijela i sjedišta. Rupičasti otvori se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140 x 140 mm. 

TIJELO TABUREA

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE R13 ZA FOTELJU | POSTOLJE R14 ZA TABURE

POSTOLJE R13 ZA FOTELJU

Rotirajuće metalno postolje od poliranog hroma ili obojena u RAL 9005 mat crnu.

POSTOLJE R14 ZA TABURE

Rotirajuće metalno postolje od poliranog hroma ili obojena u RAL 9005 mat crnu.

FAY/R7

FOTELJA

PRESTIGE/R4

TABURE

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 82 – H. 120 – D. 76 – Seat H. 43 – Arm H. 58 cm
Tabure: W. 56 – H. 43 – D. 46 cm

Težina poliuretana i okvira: 20 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,50 m3

Težina tijela taburea: 3,5 kg
Volumen: 0,02 m3

TIJELO FOTELJE | TIJELO TABUREA

TIJELO FOTELJE

Tijelo fotelje i sjedište imaju čelični okvir, obložen hladno lijevanim poliuretanom. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu nalaze se sa donje strane tijela i sjedišta. 

Rupičasti otvori se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140 x 140 mm. 

TIJELO TABUREA

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE R7 ZA FOTELJU | POSTOLJE R4 ZA TABURE

POSTOLJE R7

Rotirajuće metalno postolje od poliranog hroma ili obojena u RAL 9005 mat crnu.

Težina: 6,3 kg
Volumen:  0,1 m3

POSTOLJE R4 ZA TABURE

Rotirajuće metalno postolje od poliranog hroma ili obojena u RAL 9005 mat crnu.

Težina: 3,6 kg
Volumen:  0,1 m3

FAY/L21

FOTELJA

PRESTIGE/L27

TABURE

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 82 – H. 120 – D. 76 – Seat H. 43 – Arm H. 58 cm
Tabure : W. 56 – H. 43 – D. 46 cm

Težina poliuretana i okvira: 20 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i ovkira: 0,50 m3

Težina tijela taburea: 3,5 kg
Volumen: 0,02 m3

TIJELO FOTELJE | TIJELO TABUREA

TIJELO FOTELJE

Tijelo fotelje i sjedište imaju čelični okvir, obložen hladno lijevanim poliuretanom. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu nalaze se sa donje strane tijela i sjedišta. 

Rupičasti otvori se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140 x 140 mm. 

TIJELO TABUREA

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE L21 ZA FOTELJU | POSTOLJE L27 ZA TABURE

POSTOLJE L21 ZA FOTELJU

Rotirajuća baza od sirovog ili obojenog jasena (uključena i metalna ploča).

Težina: 5,5 kg
Volumen: 0,04 m3

POSTOLJE L27 ZA TABURE

Rotirajuća baza od sirovog ili obojenog jasena (uključena i metalna ploča).

Težina: 4 kg
Volumen: 0,04 m3

FAY/D9

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 82 – H. 120 – D. 76 – Seat H. 43 – Arm H. 58 cm

Težina poliuretana i ovkira: 20 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i ovkira: 0,50 m3

TIJELO FOTELJE

Tijelo fotelje i sjedište imaju čelični okvir, obložen hladno lijevanim poliuretanom. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu nalaze se sa donje strane tijela i sjedišta. 

Rupičasti otvori se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140 x 140 mm. 

POSTOLJE D9

Rotirajuće postolje od poliranog čelika.

Težina: 15 kg
Volumen: 0,10 m3

FAY/L34

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 82 – H. 120 – D. 76 – Seat H. 43 – Arm H. 58 cm

Težina poliuretana i okvira: 20 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,50 m3

TIJELO FOTELJE

Tijelo fotelje i sjedište imaju čelični okvir, obložen hladno lijevanim poliuretanom. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu nalaze se sa donje strane tijela i sjedišta. 

Rupičasti otvori se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140 x 140 mm. 

POSTOLJE L34

Sastavljeno drveno postolje od prefarbanog ili sirovog jasena. 

FAY/L25

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 82 – H. 120 – D. 76 – Seat H. 43 – Arm H. 58 cm

Težina poliuretana i okvira: 20 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,50 m3

TIJELO FOTELJE

Tijelo fotelje i sjedište imaju čelični okvir, obložen hladno lijevanim poliuretanom. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu nalaze se sa donje strane tijela i sjedišta. 

Rupičasti otvori se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140 x 140 mm. 

POSTOLJE L25

Sastavljeno postolje, prefarbano ili rastavljeno postolje od sirovog drveta jasena. 

 

FAY/L31

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 82 – H. 120 – D. 76 – Seat H. 43 – Arm H. 58 cm

Težina poliuretana i okvira: 20 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,50 m3

TIJELO FOTELJE

Tijelo fotelje i sjedište imaju čelični okvir, obložen hladno lijevanim poliuretanom. Drvene letvice koje fiksiraju tkaninu nalaze se sa donje strane tijela i sjedišta. 

Rupičasti otvori se nalaze na donjoj strani sjedišta: 140 x 140 mm. 

POSTOLJE L31

Sastavljeno drveno postolje od drveta bukve.