KATE

KATE/L3

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE L3

Sastavljeno drveno postolje od prefarbanog ili sirovog jasena.

Težina: 3 kg
Volumen: 0,06 m3

KATE/R16

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE R16

Rotirajuće postolje od poliranog aluminijuma ili obojeno u RAL 9005 mat crnu. Postolje u ponudi u rastavljenoj formi; minimalna narudžba su 3 komada.

Težina: 3,5 kg
Volumen: 0,1 m3

KATE/P15

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE P15

Metalno postolje od poliranog hroma ili obojeno u RAL 9005  mat crnu.

Težina: 4 kg
Volumen: 0,04 m3

KATE/L26

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE L26

Sastavljeno postolje od sirovog ili ofarbanog drveta jasena.

Težina: 2,8 kg
Volumen: 0,04 m3

KATE/R15

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE R15

Rotirajuće metalno postolje od poliranog hroma ili  obojena u RAL 9005mat crnu.

Težina: 6,5 kg
Volumen: 0,10 m3

KATE/L17

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE L17

Rotirajuće postolje od sirovog ili obojenog jasena (uključena i metalna ploča).

Težina:  4 kg
Volumen: 0,04 m3

KATE/L28

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE L28

Rastavljeno postolje koje se sastoji od crne metalne ploče i 4 noge od sirovog ili ofarbanog drveta bukve. Nanijeti univerzalno ljepilo ili ljepilo za metal kako bi se spojili drveni dijelovi sa metalnom pločom.

Težina: 4,2 kg
Volumen: rastavljeno, 0,04m3.

KATE/L23

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE L23

Sastavljeno postolje od sirovog ili obojenog drveta bukve.

Težina: 4,2 kg
Volumen: 0,04 m3.

KATE/L7

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE L7

Sastavljeno postolje od sirovog ili obojenog drveta bukve.

Težina: 2,3 kg
Volumen: 0,04 m3

KATE/P13

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE P13

Metalno postolje od poliranog hroma ili obojeno u RAL 9005 mat crnu.

Težina: 5 kg
Volumen:  0,01 m3

KATE/R1

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE R1

Rotirajuće metalno postolje od poliranog hroma ili obojeno u RAL 9005 mat crnu boju.

Težina: 7 kg
Volumen: 0,10 m3

KATE/P2

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE P2

Fiksirano metalno postolje od poliranog hroma ili obojeno u RAL 9005  mat crnu.

Težina: 5,6 kg
Volumen: 0,06 m3

KATE/P10

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE P10

Rotirajuća metalna baza od poliranog kroma ili  obojena u RAL 9005 mat crnu.

Težina: 5,6 kg
Volumen: 0,06 m3

KATE/D1

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE D1

Rotirajuće postolje od poliranog čelika.

Težina: 13,5 kg
Volumen:0,10 m3

KATE/R3

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE R3

Fiksirano metalno postolje od poliranog hroma ili obojeno u RAL 9005 mat crnu.

Težina: 4,9 kg
Volumen: 0,06 m3

KATE/R6

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE R6

Rotirajuće metalno postolje od poliranog hroma ili obojeno u RAL 9005 mat crnu.

Težina: 5 kg
Volumen: 0,06 m3

KATE/L13

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE L13

Sastavljeno drveno postolje od prefarbanog jasena.

Težina: 4,2 kg
Volumen: 0,04 m3.

KATE/S5

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE S5

Metalno postolje od poliranog hroma ili  obojeno u RAL 9005 mat crnu.

Težina: 3,2 kg
Volumen: 0,04 m3

KATE/P4

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE P4

Metalno postolje od poliranog hroma ili obojeno u RAL 9005  mat crnu.

Težina: 2,8 kg
Volumen: 0,03 m3

KATE/R10

FOTELJA

DIMENZIJE/TEŽINA/VOLUMEN

Fotelja : W. 63 – H. 82 – D. 59 – Seat H. 45 – Arm H. 65 cm

Težina poliuretana i okvira: 6 kg
Volumen rastavljenog poliuretana i okvira: 0,13 m3

TIJELO FOTELJE

Čelični okvir, u potpunosti obložen hladno lijevanim poliuretanom.

POSTOLJE R10

Aluminijumski element zvijezde (poliran ili obojen); stubac: hromirani metal, polirani; točkovi: premaz hroma. Rotirajuće, sa gasnim lift-mehanizmom.

Težina: 3,50 kg
Volumen: 0,06 m3