STOLOVI

SAMOSTOJEĆI STOLOVI

Stolovi sa centralnom bazom u dvije visine, dizajnirani za čekaonice i slične prostore namijenjene za kratke pauze. Ploče pravougaonog i kvadratnog oblika sa obrađenim rubovima u 3D foliji. 

Stolovi sa centralnom bazom u dvije visine, dizajnirani za čekaonice i slične prostore namijene za kratke pauze. Ploče pravougaonog i kvadratnog oblika sa obrađenim rubovima u 3D foliji. 

Kolekcija “stolovi” kreirana je iz potrebe da se kompletira Lasova ponuda stolića za kafu za sve sve modele menadžerskog i operativnog kancelarijskog namještaja. Ono što je posebno je ponuda različitih struktura i završnih premaza kako bi se postigle sve moguće kombinacije boja. Stolovi su podijeljeni u tri kategorije: stolići za kafu, visoki stolovi i samostojeći stolovi.