STOLOVI

COFFEE TABLES

Stolovi namijenjeni za čekaonice i prostore slične namjene, struktura obložena drvetom ili metalom. Kvadratna ili pravougaona potpora površinskom dijelu od stakla ili drveta.

Stolovi namijenjeni za čekaonice i prostore slične namjene, struktura obložena drvetom ili metalom. Kvadratna ili pravougaona potpora površinskom dijelu od stakla ili drveta.

Kolekcija “stolovi” kreirana je iz potrebe da se kompletira Lasova ponuda stolića za kafu za sve sve modele menadžerskog i operativnog kancelarijskog namještaja. Ono što je posebno je ponuda različitih struktura i završnih premaza kako bi se postigle sve moguće kombinacije boja. Stolovi su podijeljeni u tri kategorije: stolići za kafu, visoki stolovi i samostojeći stolovi.